ดูคลิปละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 :ตอนที่7


ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 :ตอนที่7

ขุนศึก

ขุนศึก ย้อนหลัง วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตอนที่7

ดูละคร ขุนศึก ย้อนหลัง 22 พ.ค.55 ตอน5 ขุนศึก ละครขุนศึก

ละครช่อง3 ละครขุนศึก บทประพันธ์โดย : ไม้เมืองเดิม / สุมทุม บุญเกื้อ

ละครขุนศึก บทโทรทัศน์โดย : เอกลิขิต ละครขุนศึก กำกับการ

เรื่องย่อขุนศึก ณ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ธนากร โปษยานนท์)

ซึ่งในตอนนั้นยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชวังหน้า