ดูละคร แสบสลับขั้ว วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 3


ดูละคร แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 3

แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 3

เรื่องย่อแสบสลับขั้ว ณ ชุมชนพัฒนาสู่สุขาวดี ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นที่สิงสถิตย์ของ

เซียน ชายไทยวัยเกือบ 30 แต่มีพฤติกรรมราวกับทีนเอจเจอร์ (Teenager)