ดูละคร แสบสลับขั้ว วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5


ดูละคร แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

 แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 5

เรื่องย่อแสบสลับขั้ว ชุมชนพัฒนาสู่สุขาวดี ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เ

ป็นที่สิงสถิตย์ของ เซียน ชายไทยวัยเกือบ 30 แต่มีพฤติกรรมราวกับทีนเอจเจอร์

Advertisements