ดูละคร แสบสลับขั้ว วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 7


ดูละคร แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 7

 แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 7

เรื่องย่อแสบสลับขั้ว ณ ชุมชนพัฒนาสู่สุขาวดี ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นที่สิงสถิตย์ของ เซียน ชายไทยวัยเกือบ 30

Advertisements