ดูละคร รักเกิดในตลาดสด วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 7


ดูละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 7

 รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 7

เรื่องย่อรักเกิดในตลาดสด ตลาด…เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็ก ๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่น

จนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง ห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทต่อคนมากขึ้น ทำให้ตลาด

Advertisements