ดู รักเกิดในตลาดสด วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9


ละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

ดูละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 9

เรื่องย่อรักเกิดในตลาดสด

ตลาด…เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็ก ๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่น จนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง ห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทต่อคนมากขึ้น ทำให้ตลาด…ที่เคยรุ่งเรือง

Advertisements