ดูรายการ แจ๋ว ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2556


ดู แจ๋ว ย้อนหลัง

ดูรายการ แจ๋ว ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2556

ดูรายการ แจ๋ว ย้อนหลัง วันที่ 16 ธันวาคม 2556ดูรายการ แจ๋ว แจ๋ว เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำข่าวรายวันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาบอกเล่า ผ่านมุมมองของพิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้ ออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 09.25 น.- 09.55 น. (ปัจจุบันเลื่อนเป็นเวลา 09.40 น. – 10.10 น. )

Advertisements