ดูรายการ เพชรรามา ย้อนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2556


ดู  เพชรรามา ย้อนหลัง

ดูรายการ เพชรรามา ย้อนหลัง วันที่ 20 ธันวาคม 2556

ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น.
เพชรรามา เป็นรายการทอล์กโชว์ ที่ชูประเด็นเด่นโดยการเฟ้นหาแขกรับเชิญ ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ และ มีความโดดเด่น หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่สุดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เปรียบเสมือนกับการที่บุคคล คนนั้น เป็นเพชรเม็ดงามทางด้านการเป็นทรัพยากรในทุกๆด้านของสังคม

Advertisements