ดูรายการ แจ๋ว ย้อนหลัง วันที่ 13 มกราคม 2557


แจ๋ว

ดูรายการ แจ๋ว ย้อนหลัง วันที่ 13 มกราคม 2557

แจ๋ว เป็นรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะหรือเป็นรายการที่นำเรื่องราวของผู้หญิง มาบอกเล่าผ่านรายการ แจ๋ว หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.25 น.- 09.55 น. (ปัจจุบันเลื่อนเป็นเวลา 09.40 น. – 10.10 น.)