เจาะใจ ย้อนหลัง วันที่ 16 มกราคม 57


เจาะใจ

ดูรายการ เจาะใจ ย้อนหลัง วันที่ 16 มกราคม 2557

เป็นรายการทอล์คโชว์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผลิตโดย บริษัท เจเอสแอล ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2534[1] โดยออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศไทย (นับถึงปัจจุบัน 22 ปี) โดยไม่มีการย้ายช่อง เปลี่ยนวัน เวลา แต่อย่างใด

Advertisements