เพชรรามา ย้อนหลัง วันที่ 17 มกราคม 2557


เพชรรามา

เพชรรามา ย้อนหลัง วันที่ 17 มกราคม 2557

ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น.
เพชรรามา เป็นรายการทอล์กโชว์ ที่ชูประเด็นเด่นโดยการเฟ้นหาแขกรับเชิญ ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ และ มีความโดดเด่น หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่สุดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เปรียบเสมือนกับการที่บุคคล คนนั้น เป็นเพชรเม็ดงามทางด้านการเป็นทรัพยากรในทุกๆด้านของสังคม