กลมกิ๊ก ย้อนหลัง วันที่ 19 มกราคม 2557


กลมกิ๊ก ย้อนหลัง

กลมกิ๊ก ย้อนหลัง วันที่ 19 มกราคม 2557

โดย ผ่าน 5 พิธีกร แห่งครอบครัวกิจเจริญ ผลิตรายการโดย บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด และได้ร่วมงานกับ บริษัท ทริปเปิ้ลทู จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 และจึงได้มีย้ายเวลาการออกอากาศ จากเดิม 18.00 น. เปลี่ยนเป็น 15.30 น.แล้วเปลี่ยนเป็น 14.55 – 15.50 น. (เริ่ม 1 มกราคม พ.ศ. 2555)

Advertisements