ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 15 วันที่ 13 สิงหาคม 2554


ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 15 วันที่ 13 สิงหาคม 2554

นักแสดงนำ ละครเพลิงทรนง
มาริโอ้ เมาเร่อ แสดงเป็น เพลิงฤทธิ์
ณฐพร เตมีรักษ์ แสดงเป็น ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร แสดงเป็น ชนนท์ ลูกชายของนิรุต
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ แสดงเป็น สิตา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิ์เวช แสดงเป็น ทองตรา

ติดตามชม เพลิงทรนง ตอนที่ 15 ย้อนหลังได้ที่นี่นะครับ

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

ช่วงที่ 5

ช่วงที่ 6

ช่วงที่ 7

ช่วงที่ 8

ช่วงที่ 9

Advertisements

ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 14 วันที่ 12 สิงหาคม 2554


ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 14 วันที่ 12 สิงหาคม 2554

นักแสดงนำ ละครเพลิงทรนง
มาริโอ้ เมาเร่อ แสดงเป็น เพลิงฤทธิ์
ณฐพร เตมีรักษ์ แสดงเป็น ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร แสดงเป็น ชนนท์ ลูกชายของนิรุต
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ แสดงเป็น สิตา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิ์เวช แสดงเป็น ทองตรา

ติดตามชม เพลิงทรนง ตอนที่ 14 ย้อนหลังได้ที่นี่นะครับ

ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 13 วันที่ 6 สิงหาคม 2554


ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 13 วันที่ 6 สิงหาคม 2554

นักแสดงนำ ละครเพลิงทรนง
มาริโอ้ เมาเร่อ แสดงเป็น เพลิงฤทธิ์
ณฐพร เตมีรักษ์ แสดงเป็น ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร แสดงเป็น ชนนท์ ลูกชายของนิรุต
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ แสดงเป็น สิตา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิ์เวช แสดงเป็น ทองตรา

ติดตามชม เพลิงทรนง ตอนที่ 13 ย้อนหลังได้ที่นี่นะครับ

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

ช่วงที่ 5

ช่วงที่ 6

ช่วงที่ 7

ช่วงที่ 8

ช่วงที่ 9

ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 12 วันที่ 5 สิงหาคม 2554


ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 12 วันที่ 5 สิงหาคม 2554

นักแสดงนำ ละครเพลิงทรนง
มาริโอ้ เมาเร่อ แสดงเป็น เพลิงฤทธิ์
ณฐพร เตมีรักษ์ แสดงเป็น ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร แสดงเป็น ชนนท์ ลูกชายของนิรุต
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ แสดงเป็น สิตา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิ์เวช แสดงเป็น ทองตรา

ติดตามชม เพลิงทรนง ตอนที่ 12 ย้อนหลังได้ที่นี่นะครับ

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

ช่วงที่ 5


ช่วงที่ 6

ช่วงที่ 7

ช่วงที่ 8

ช่วงที่ 9

ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 11 วันที่ 31 กรกฎาคม 2554


ดูละคร เพลิงทรนง ย้อนหลัง ตอนที่ 11 วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

นักแสดงนำ ละครเพลิงทรนง
มาริโอ้ เมาเร่อ แสดงเป็น เพลิงฤทธิ์
ณฐพร เตมีรักษ์ แสดงเป็น ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร แสดงเป็น ชนนท์ ลูกชายของนิรุต
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ แสดงเป็น สิตา
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิ์เวช แสดงเป็น ทองตรา

รอติดตามชม เพลิงทรนง ย้อนหลังได้ที่นี่ เดี๋ยวจะรีบเอาลงให้ชมกันนะครับ