ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17


ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17

 ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 17

กาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ ได้เสียสละหยุดเรียนเพื่อให้เขาได้เรียนมาแล้ว

อาทิจเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวของ ประวิทย์ ปลัดอำเภอผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15


ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 15

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร

เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนบ้าง หลังจากที่น้อง ๆ

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 14


ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 14

ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 14

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เขาตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ

ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 13


ดูละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 13

 ธรณีนี่นี้ใครครอง ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อธรณีนี่นี้ใครครอง เมื่อ อาทิจ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) เรียนจบวิทยาลัยเกษตร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ