ดูมวยไทย 7 สี วันที่ 12 สิงหาคม 2555


ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 12 สิงหาคม 2555

ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 12 สิงหาคม 2555

มวยไทย คือศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้ ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey) หรือขอมมวย ส่วนประเทศลาวเรียก มวยลายลาว (มวยเสือลากหาง)

ดูมวยไทย 7 สี วันที่ 5 สิงหาคม 2555


ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 5 สิงหาคม 2555

มวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 5 สิงหาคม 2555

มวยไทย คือศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ

และลำตัวในการต่อสู้ ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย

ดูมวยไทย 7 สี วันที่ 29 กรกฎาคม 2555


ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

ดูรายการ มวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

มวยไทย คือศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey)

ดูมวยไทย 7 สี วันที่ 22 กรกฎาคม 2555


ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

มวยไทย คือศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ และลำตัวในการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey)

ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 17 มิ.ย. 55


ดูมวยไทย 7 สี ย้อนหลัง วันที่ 17 มิถุนายน 2555

มวยไทย 7 สี ย้อนหลัง 17 มิ.ย.55

วยไทย คือศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย ที่ใช้หมัด ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง เข่า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ศีรษะ

และลำตัวในการต่อสู้ ศิลปะการต่อสู้ลักษณะนี้ สามารพบเห็นได้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยกตัวอย่างเช่นประเทศกัมพูชาเรียกว่า ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey) หรือขอมมวย ส่วนประเทศลาวเรียก มวยลายลาว (มวยเสือลากหาง)